Jak pomóc dziecku odnaleźć się w rodzinie patchworkowej?

Podstawowa komórka społeczna jaką jest rodzina zdecydowanie przeżywa kryzys w obecnym świecie. Ilość rozwodów rośnie z roku na rok, w przeciągu kilku lat po ślubie rozpada się nawet jedna trzecia małżeństw. Niejednokrotnie z takich związków zrodziło się już potomstwo, a małe dzieci muszą zmierzyć się z niekorzystnymi warunkami w swoim otoczeniu. Rozwód rodziców, nierzadko poprzedzony kłótniami, to spore obciążenie dla małego człowieka. Podobnie jak pojawienie się nowego partnera rodzica, z którym będą odtąd dzielić swoją codzienność.

Czym jest rodzina patchworkowa?

Gdy małżeństwo się rozpada, a następnie pojawia się nowy partner, mówimy o powstaniu tzw. rodziny patchworkowej. Słowo to wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zszywanie różnych materiałów ze sobą. Podobnie dzieje się w przypadku rodziny, gdzie pojawiają się nowe osoby, które dla dziecka są najczęściej zupełnie obce. Może to wywoływać napięcie nerwowe, stres, smutek, tęsknotę, a nawet być powodem przeżycia traumy, która będzie rzutować na całe dorosłe życie. Nie jest niczym dziwnym, że niemal każdy psycholog dziecięcy w Warszawie ma mnóstwo małych pacjentów z rodzin patchworkowych. Zjawisko to stawia nowe wyzwanie społeczeństwu, które musi poradzić sobie z coraz częściej rozpadającymi się rodzinami, a następnie pojawianiu się nowych związków lub małżeństw. By nie utrwalać w dzieciach niekorzystnych wzorców i nie powodować przeżywania traum psychicznych, należy reagować szybko. Dzięki temu w dorosłości taki człowiek nie będzie miał problemów z samodzielnym założeniem rodziny i utrzymaniem w niej bliskich więzów międzyludzkich.

Jak pomóc się w niej odnaleźć?

Przypadki, gdy dziecko samo dostosowuje się do nowych realiów zdarzają się, ale należy je traktować raczej w kategorii wyjątków. Może to dotyczyć sytuacji, gdy biologiczny ojciec był osobą stosującą przemoc, nadużywającą alkoholu, a nowy partner matki nie jest obarczony takimi wadami. Niemniej najistotniejsze wydaje się w tym przypadku, by dzieci znały dobrze już wcześniej osobę, która będzie od teraz częścią ich rodziny. Nie zawsze taka sytuacja ma miejsce, dlatego pojawiają się różnego rodzaju traumy i negatywne reakcje psychiczne, które odbijają się na zdrowiu dziecka, na jego wynikach w nauce i ogólnym samopoczuciu. Psycholog dziecięcy w Warszawie będzie odpowiednim rozwiązaniem – pomoże rodzinie w nowym składzie ponownie się zintegrować. Terapia dla rodzin patchworkowych może obejmować zarówno pracę z samymi dziećmi, jak również jednocześnie z ich rodzicami. Wspólne sesje to najlepszy sposób by pomóc dziecku ponownie odnaleźć się w życiu.

Rodziny patchworkowe będą pojawiać się coraz częściej we współczesnej Polsce. Nie jest to zjawisko jednoznacznie negatywne, o wiele bardziej destrukcyjne dla psychiki dziecka może być trwanie rodziny, w której mają miejsce problemy z alkoholem, narkotykami, przemocą. Nie zawsze jednak dzieci będą w stanie łatwo zaakceptować ogromną zmianę w ich codziennym życiu, dlatego warto wtedy korzystać z pomocy dziecięcej poradni psychologicznej.

By Dorota

Dorota jest zawodową dziennikarką, która od ponad 2 lat związana jest z portalem ChochlikDrukarski.com.pl. Lubi pisać o sprawach bieżących, zdrowiu i nauce.