Gdzie w Polsce można przechowywać urnę z prochami?

urna-z-prochami

Pogrzeby urnowe cieszą się w Polsce rosnącym uznaniem. Za wyborem tej formy pochówku przemawia wiele względów. Ekologia, niższe koszty organizacji pogrzebu i późniejszego utrzymania nagrobka czy też brak konieczności ciągłej pielęgnacji i konserwacji urny to tylko niektóre z zalet, jakie dostrzegają Polacy. Wraz z wyborem tej formy pochówku pojawia się jednak pytanie. Gdzie można przechowywać urnę z prochami? Co na to polskie prawo i Kościół katolicki?

Pochówki urnowe – dlaczego są coraz chętniej wybierane?

Choć ich odsetek rośnie, wciąż są rzadko wybierane. Pochówki urnowe, bo o nich mowa już niedługo mogą stać się koniecznością, a nie wyborem. Na cmentarzach brakuje bowiem miejsc na nowe groby. Problem ten dotyczy zwłaszcza dużych miast. Niemniej i w mniejszych miejscowościach jest dostrzegalny. Nic więc dziwnego, że zarządcy nekropolii podejmują coraz większe wysiłki, aby zachęcić Polaków do wyboru mniej tradycyjnej opcji.

Przemawiają za tym również względy ekologiczne. Pogrzeby urnowe mają mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Wraz z rozkładem ciała do gleby przedostają się silnie karcynogenne środki używane np. do konserwacji zwłok i trumien. Ponadto do produkcji urn i ewentualnie niewielkich nagrobków je okalających zużywa się mniej zasobów. Żeby maksymalnie zadbać o środowisko naturalne, warto złożyć urnę w kolumbarium lub zdecydować się na biodegradowalny model.

Co więcej, urny złożone w kolumbarium nie wymagają aż tylu czynności pielęgnacyjnych i zabiegów konserwujących co klasyczne nagrobki. To ważny aspekt dla osób, które mieszkają z dala od rodziny i nie mają możliwości systematycznego odwiedzania miejsca spoczynku bliskich.

Gdzie można przechowywać urnę z prochami w Polsce?

Każdy kraj ma swoje oddzielne przepisy warunkujące sposób obchodzenia się z urnami z prochami. W Czechach, na Słowacji i na Węgrzech prawo jest liberalne. Zezwala na przechowywanie urn w domach, a także rozsypywanie prochów na tzw. łąkach rozproszenia na cmentarzach lub poza nimi, jeśli zarządca terenu udzieli na to zgody.

We Francji z kolei przechowywanie urny w domu jest zabronione. Na rozsypanie prochów wymagana jest zgoda miejscowych władz. Nie może się ono jednak odbyć na prywatnej posesji lub w miejscu użyteczności publicznej. Jak na tle tych przepisów prezentuje się Polska?

W Polsce:

  • urna z prochami zmarłego nie może być przechowywana w domu lub żadnym miejscu poza cmentarzem,
  • urnę z prochami można złożyć w grobie ziemnym lub murowanym albo w kolumbarium lub katakumbach,
  • zabronione jest rozsypywanie prochów zmarłego nad ziemią lub zbiornikami wodnymi.

Polskie przepisy dotyczące przechowywania urn i obchodzenia się z prochami zmarłych przypominają więc ustawodawstwo niemieckie, z tą różnicą, że u naszego zachodniego sąsiada możliwe jest rozsypanie prochów na Morzu Bałtyckim lub Północnym, jeżeli taka była ostatnia wola zmarłego. W Niemczech dopuszczalne jest również umieszczenie prochów w specjalnej urnie, która ulega biodegradacji w systemie korzeniowym drzewa.

Uwaga! Za złamanie polskich przepisów dotyczących pochówku urnowego grozi kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet pozbawienia wolności. Niemniej część rodzin i tak decyduje się na taki krok. Traci jednak wówczas prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego.

Pochówek urnowy – co na to Kościół katolicki?

Kościół katolicki dopuszcza możliwość kremacji zwłok i pochówku urnowego. Niemniej zastrzega, że prochy należy przechowywać wyłącznie w miejscu świętym, które sprzyja pamięci i modlitwie, czyli na cmentarzu, nie w domu. Urna może zostać złożona zarówno w grobie ziemnym lub murowanym, jak i kolumbarium lub w katakumbach. Niedozwolone jest też rozsypywanie prochów lub przerabianie ich na biżuterię.

Choć pogrzeb urnowy wybierany jest z rzadka, cieszy się coraz większym uznaniem w Polsce. Przemawiają za tym zarówno względy ekologiczne, jak i ekonomiczne. Żeby jednak uroczystość odbyła się zgodnie z prawem, organizację pochówku z urną warto powierzyć profesjonalnemu zakładowi pogrzebowemu. Jego wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy zadbają bowiem o wszelkie szczegóły.

By Dorota

Dorota jest zawodową dziennikarką, która od ponad 2 lat związana jest z portalem ChochlikDrukarski.com.pl. Lubi pisać o sprawach bieżących, zdrowiu i nauce.