Możliwe formy opodatkowania dochodów z OnlyFans – co wybrać, aby działać w zgodzie z prawem?

Jeżeli działasz na platformach internetowych takich jak OnlyFans w sposób ciągły i zorganizowany, w myśl prawa prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. Oznacza to, że musisz rozliczać swoje dochody na zasadach przewidzianych dla samozatrudnionych. Na jaką formę ich opodatkowania możesz się zdecydować jako przedsiębiorca?

Dochody z OnlyFans a działalność gospodarcza – przegląd możliwych form opodatkowania

 Zanim zaczniesz prowadzić własną działalność gospodarczą, musisz podjąć kilka kluczowych decyzji. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania dochodów, które uzyskasz w jej ramach. Jako osoba samozatrudniona masz do wyboru trzy możliwości – skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt. Czym charakteryzują się poszczególne opcje?

1.Skala podatkowa (zasady ogólne). To podstawowa forma opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej opcji, zostanie Ci ona przypisana automatycznie. Skala podatkowa charakteryzuje się występowaniem progów podatkowych. Jeżeli w ciągu roku na platformach internetowych takich jak OnlyFans osiągniesz dochód:

  • do 120 tys. zł – będzie Cię obowiązywać 12-procentowa stawka podatku dochodowego,
  • powyżej 120 tys. zł – zapłacisz 12 proc. podatku do 120 tys. zł i 32 proc. podatku od nadwyżki powyżej 120 tys. zł
  • powyżej 1 000000 zł – oprócz 12-procentowej stawki podatku od dochodów do 120 tys. zł i 32-procentowej stawki podatku od nadwyżki powyżej 120 tys. zł zapłacisz tzw. daninę solidarnościową. Wynosi ona 4 proc. i jest pobierana od nadwyżki powyżej miliona.

Wybór formy opodatkowania wpływa również na to, jak wysoką składkę zapłacisz na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych wynosi ona 9 proc. dochodu.

2.Podatek liniowy. Charakteryzuje się tym, że niezależnie od tego, jak wysokie zarobki osiągniesz w ciągu roku, obowiązywać Cię będzie jedna stawka podatkowa. Wynosi ona 19 proc. dochodu. W przypadku tej formy opodatkowania składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi – co do zasady – 4,9 proc. dochodu, z zastrzeżeniem jednak, że nie mniej niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.
 

3.Ryczałt. W odróżnieniu od skali podatkowej i podatku liniowego, gdzie podatek dochodowy płaci się od dochodu (przychód minus koszty uzyskania przychodu), w przypadku ryczałtu opodatkowaniu podlega przychód. Stąd też wzięła się pełna nazwa tej formy opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności stawka podatku dochodowego w przypadku ryczałtu wynosi od 2 do 17 proc. Z kolei na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w tej formie opodatkowania wpływają dwa czynniki – przychody i przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez GUS z IV kwartału roku ubiegłego. Jeżeli zarobisz na OnlyFans:

  • do 60 tys. zł rocznie – zapłacisz 9 proc. od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku ubiegłego,
  • od 60 tys. zł do 300 tys. zł rocznie – zapłacisz 9 proc. od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku ubiegłego,
  • powyżej 300 tys. zł rocznie – zapłacisz 9 proc. od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku ubiegłego.

Dochody uzyskiwana w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej w związku z aktywnością na platformach internetowych takich jak OnlyFans możesz rozliczyć podatki, decydując się na jedną z trzech form opodatkowania – skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt. Wybór danej opcji powinien być podyktowany chłodną kalkulacją. Jeżeli nie wiesz, na którą z opcji się zdecydować, skontaktuj się z doradcą podatkowym. Rozwieje on wszelkie wątpliwości i podpowie, która opcja będzie w Twoim przypadku najkorzystniejsza.

By Dorota

Dorota jest zawodową dziennikarką, która od ponad 2 lat związana jest z portalem ChochlikDrukarski.com.pl. Lubi pisać o sprawach bieżących, zdrowiu i nauce.