Łatwiejszy start na rynku pracy dla inżynierów – Certificate in Business for Engineers

Studiujesz na kierunku ścisłym? Jesteś w trakcie ostatniego roku studiów inżynierskich lub magisterskich? Język angielski na poziomie biegłym jest coraz częściej traktowany jako jeden z podstawowych wymogów wśród ofert na rynku pracy. Jest on szczególnie pożądany w procesie rekrutacji w branży technicznej, IT oraz inżynierskiej. Sprawdź semestralny kurs Certificate in Business for Engineers. Dowiedz się więcej, o kluczowych umiejętnościach, jakie można zdobyć po jego ukończeniu.

Czym wyróżnia się kurs Certificate in Business for Engineers?

Semestralny kurs języka angielskiego w biznesie, skierowany jest nie tylko do studentów, ale także do absolwentów studiów wyższych związanych z naukami ścisłymi. Szeroki zakres przekazywanej wiedzy zainteresuje niewątpliwie także doktorantów tych kierunków. Program kursu obejmuje nie tylko teorię, lecz także komunikacyjne umiejętności biznesowe, które pomogą w odniesieniu sukcesu zawodowego. Najważniejszymi jego elementami są praktyczne warsztaty i zajęcia, a także symulacyjna gra biznesowa dla uczestników.

Wszechstronność programu pozwala im na płynne przejście ze środowiska akademickiego do świata startupów i korporacji. Ukończenie Certificate in Business for Engineers przyczyni się do poprawy perspektyw zawodowych oraz szerszego spojrzenia na swoją karierę w biznesie. Wiedza inżynierska w połączeniu z rozumieniem koncepcji i praktyk biznesowych daje pracownikowi przewagę na rynku pracy.

Kluczowe umiejętności biznesowe na kursie Certificate in Business for Engineers

Certificate in Business for Engineers prowadzony jest tylko w języku angielskim. Dzięki temu kursanci mają możliwość przełamania barier językowych w komunikacji. Jest to także pomocne w systematyzacji wiedzy w zakresie terminologii używanej w kontaktach biznesowych. Kurs umożliwia uczestnikom zdobycie nowych kompetencji, które będą niewątpliwie bardzo przydatne na początku kariery zawodowej. Certificate in Business for Engineers pomoże zdobyć umiejętności w zakresie:

  • networkingu, czyli budowania kontaktów i relacji w biznesie,
  • zdobycia przewagi na rynku pracy wśród kandydatów na dane stanowisko,
  • kompetencji miękkich, czyli zdolności negocjacyjnych oraz budowania relacji w zespole współpracowników,
  • praktycznego doświadczenia zdobytego podczas zajęć warsztatowych.

Podsumowanie

Celem programu przygotowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej jest dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania i komunikacji w biznesie. Przekazywana jest w praktyczny sposób, na bazie interakcji pomiędzy uczestnikami i wykładowcami. Duża część zajęć oparta jest o formułę case study, która umożliwia symulację realnej sytuacji. Dzięki temu wszelkie pojawiające się w jej trakcie problemy można konsultować i rozwiązywać pod okiem doświadczonych ekspertów. Zdobyta w trakcie kursu wiedza teoretyczna, jest dla inżynierów niezwykle pomocna w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce zawodowej. Może ona dotyczyć zarządzania zespołem, projektem lub otwarcia własnej działalności gospodarczej.

By Dorota

Dorota jest zawodową dziennikarką, która od ponad 2 lat związana jest z portalem ChochlikDrukarski.com.pl. Lubi pisać o sprawach bieżących, zdrowiu i nauce.