Kontrola trzeźwości u pracownika – nowe regulacje

Od 21 lutego 2023 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie innej niż stosunek pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który jest nietrzeźwy bądź pozostaje pod wpływem substancji odurzających. Badanie trzeźwości może przeprowadzić sam pracodawca, lecz może to również zrobić policja. Kontrola może być przeprowadzana także prewencyjnie, nawet u pracowników pracujących w trybie zdalnym.

Kto i kiedy może zostać poddany kontroli trzeźwości?

Pracodawca ma prawo do skontrolowania pracownika i sprawdzenia, czy pozostaje on pod wpływem alkoholu, czy innych substancji odurzających, jeżeli uzna to za niezbędne. Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz wszystkich innych osób, które znajdują się na terenie firmy. Z tego też powodu nie może on dopuścić do pracy osoby, która jest pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzających. Kontroli może zostać poddany każdy pracownik, niezależnie od rodzaju zatrudnienia.

To pracodawca decyduje o tym, czy badanie trzeźwości będzie wykonywane na wszystkich pracownikach, czy jedynie na wybranej grupie. Kontrole mogą być przeprowadzane nawet codziennie. Bardzo ważne jest jednak to, by pracownicy byli tego świadomi. Z tego też powodu zapis częstotliwości kontroli trzeźwości powinien znaleźć się w regulaminie firmy bądź w specjalnym obwieszczeniu.

Jak powinna przebiegać kontrola trzeźwości u pracowników?

Nowelizacja ustawy i wejście w życie nowych przepisów dała pracodawcom możliwość prewencyjnego, samodzielnie przeprowadzanego badania alkomatem. Do tej pory kontrola trzeźwości mogła być prowadzona wyłącznie przez uprawnione do tego jednostki.

Zgodnie z nowymi przepisami kontrola trzeźwości musi być wykonywana wyłącznie przy właściwie skalibrowanym urządzeniu, co musi zostać potwierdzone stosowną dokumentacją. Warto również pamiętać o tym, że choć pracodawca może poddawać swoich pracowników badaniu alkomatem, musi być ono zawsze przeprowadzane z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracownika.

Konsekwencje badania trzeźwości

Gdy wynik badania trzeźwości wykaże stężenie mniejsze niż 0,2 promila, zgodnie z przepisami uznaje się, że badanie nie wykazało obecności alkoholu w organizmie.

Jeżeli w czasie badania okaże się, że pracownik ma od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, pracodawca w tym dniu nie może takiej osoby dopuścić do wykonywania obowiązków zawodowych.

Wynik badania trzeźwości przekraczający 0,5 promila to nie tylko niedopuszczenie pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również poważna groźba kary porządkowej. Może być to również traktowane jako podstawa do zwolnienia w trybie dyscyplinarnym.

Aby uniknąć problemów wynikających z pojawienia się w pracy pod wpływem alkoholu pracownik, u którego istnieje spore prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji, powinien wyposażyć się w alkomat osobisty. Dzięki temu będzie mógł sam skontrolować poziom alkoholu w wydychanym powietrzu i uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.

By Dorota

Dorota jest zawodową dziennikarką, która od ponad 2 lat związana jest z portalem ChochlikDrukarski.com.pl. Lubi pisać o sprawach bieżących, zdrowiu i nauce.