Fracht kolejowy — poznaj jego zalety w transporcie na długich odległościach

Transport kolejowy odgrywa istotną rolę w transporcie towarów na długich odległościach. Modernizacja kolei oraz wdrożenie nowoczesnego taboru kolejowego wpłynęło na zwiększenie częstotliwości jego wykorzystania w handlu międzynarodowym. Jakie są główne zalety frachtu kolejowego?

Fracht kolejowy 

Fracht kolejowy to infrastruktura złożona z linii komunikacyjnych, którymi są tzw. drogi szynowe, tabor kolejowy oraz zaplecze techniczne. Towarowy fracht kolejowy jest jednym z podstawowych elementów międzynarodowych sieci handlowych. Otwarcie Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Europę z Chinami sprawiło, że fracht kolejowy zyskał na znaczeniu w transporcie na długich odległościach.  

Co więcej, fracht kolejowy powszechnie staje się nieodłącznym elementem multimodalnego transportu kolejowego. Transport multimodalny pozwala na realizację dostaw przy wykorzystaniu więcej niż jednego środka transportu oraz na przewozie towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej, jaką najczęściej jest kontener z wykorzystaniem różnych środków transportu. Co istotne, transport multimodalny nie ingeruje w żaden sposób w przewożony ładunek.         

Jakie są zalety frachtu kolejowego w transporcie na długich odległościach?

Jedną z głównych zalet transportu kolejowego są stosunkowo niskie koszty przewozu towaru. Największą optymalizację kosztów zapewniają duże ilości ładunku oraz duże odległości między punktem załadunku, a punktem odbioru towaru. Transport kolejowy jest znacznie tańszy niż transport lotniczy, a w niektórych przypadkach porównywalny pod względem kosztów z transportem morskim. Kolejna zaleta wykorzystania frachtu kolejowego w przewozie towarów na duże odległości to stosunkowo szybki czas realizacji dostawy. Przykładowo ekspresowy pociąg towarowy, którego trasa dostaw biegnie Nowym Jedwabnym Szlakiem z Chin do krajów Europy, pozwala na przewóz z Chin do Polski w czasie 9-14 dni. W przypadku transportu morskiego czas ten może wynosić od 1 do nawet 2 miesięcy.

Modernizacja taboru kolejowego wpłynęła nie tylko na zwiększenie częstotliwości wykorzystania pociągów w transporcie towarów na długie odległości, ale pozwoliła na umożliwienie przewozu różnego typu ładunków, między innymi dzięki zastosowaniu specjalnych wagonów do przewozu sypkich materiałów, wagonów chłodniczych czy wagonów cystern. Co więcej, fracht kolejowy cechuje duża ładowność i przepustowość. Pociągi pozwalają na bezpieczny przewóz m.in. ładunków wielkogabarytowych.

Istotną zaletą frachtu kolejowego jest także terminowość dostaw. Transport kolejowy jest w minimalnym stopniu narażony na opóźnienia wynikające ze zmieniających się warunków atmosferycznych czy też wynikających z ewentualnych zdarzeń losowych. Termin dostawy nie jest tutaj także zależny od tzw. rolowania kontenerów, co jest częstym zjawiskiem w przypadku transportu morskiego. Transport kolejowy nie może w pełni wyeliminować wszystkich zdarzeń mogących mieć wpływ na terminowość realizowanych dostaw, może jednak zagwarantować, że towar wyruszy dokładnie tym kontenerem, na jakim miał zarezerwowane miejsce przewozowe. 

Kwestią, jaką należy zaznaczyć omawiając zalety frachtu kolejowego w transporcie na długie odległości, jest także ekologia. Przewozy realizowane z wykorzystaniem frachtu kolejowego są przyjazne dla środowiska, ograniczają emisję szkodliwych substancji  i nie pozostawiają po sobie wysokiego śladu węglowego.

 

Źródło: Symlog Sp. z o.o.

By Dorota

Dorota jest zawodową dziennikarką, która od ponad 2 lat związana jest z portalem ChochlikDrukarski.com.pl. Lubi pisać o sprawach bieżących, zdrowiu i nauce.