Video Cho­chliq

 Skró­cony kurs typografii

Poli­gra­fia idealna

Fran­ci­szek Sta­ro­wiej­ski – lek­cja kaligrafii

Ide­alna współ­praca gra­fika z drukarzem

Nauka alfa­betu

Praw­dziwe wyzwa­nie dla poligrafów

No to CMYK… czyli krótka wycieczka po drukarni

Powe­red by Face­book Like